Ordinær generalforsamling

Tønder Teater indkalder hermed til ordinær generalforsamling

 

onsdag d.30.9.2020 kl. 18.00 på Hagges

 

 

 

 

 

1. Valg af dirigent

 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Palle Guldbrandsen

 

3. Fremlæggelse af regnskabet.

 

4. Indkomne forslag.

 

5. Valg af bestyrelse - på valg er:

 

Dorthe Gerlach

Laila Andresen

Lisbeth Thorup

 

6. Valg af suppleant – på valg er:

 

Vinie Mølgaard Olsen

 

7. Valg af revisor

 

8. Eventuelt

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. pg@toha.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen